Akademia finansów i biznesu Vistula

akademicki związek sportowy 

Wychowanie Fizyczne w AFIBV

Informacje o zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula  - semestr letni 2016/2017

SEKCJE SPORTOWE

 • SIATKÓWKA (kobiety)
  wtorek: 20.15 – 22.10

      czwartek: 12.00 – 13.55

 • BADMINTON (kobiety i mężczyźni)

       czwartek:16.30 – 18.25
       piątek:19.30 - 21.25

 • KOSZYKÓWKA  (mężczyźni)

       wtorek: 18.20 – 20.15
       czwartek: 20.20 – 22.15

 • ERGOMETRY WIOŚLARSKIE (kobiety i mężczyźni)

       środa: 20.20 – 21.50
       piątek:19.30 – 21.25

Informacje dotyczące zajęć wychowania fizycznego - studia stacjonarne - w roku akademickim 2016/2017 (semestr letni)

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów:
  • studia licencjackie - dwa semestry zajęć;
  • studia magisterskie - jeden semestr zajęć.
    
 2. Formy zaliczenia:
  • Zajęcia zgodnie z planem zajęć w WF w uczelni
   • zajęcia, jeden raz w tygodniu odbywają się w hali sportowej i siłowni GUV przy ul. Stokłosy 3
   • rodzaj, dzień i godzinę zajęć wybiera student w pierwszym tygodniu semestru letniego według planu – zgłoszenia bezpośrednio na wybrane zajęcia (plan zajęć, wywieszony jest przy hali sportowej)
  • Treningi sekcji sportowych Klub Uczelnianego AZS Vistula
   • mogą w nich uczestniczyć studenci prezentujący odpowiedni poziom w wybranej dyscyplinie sportu 
   • dni i godziny treningów na tablicy przy hali sportowej 
   • warunkiem zaliczenia WF jest systematyczne uczestnictwo w treningach i start w zawodach sportowych - reprezentowanie uczelni
  • Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne dla studentów pierwszego roku i nie mogą być przenoszone na dalsze lata studiów 
  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne poza uczelnią nie zaliczają wychowania fizycznego
    
 3. Zwolnienia lekarskie długotrwałe (semestralne lub roczne)
  • studenci posiadający zwolnienia zobowiązani są do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (punkty ECTS) uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w innej formie zajęć
  • zwolnienie lekarskie należy dostarczyć złożyć u prowadzącego zajęcia lub u Kierownika Studium WF i Sportu do dnia 05.03.2017.
  • zajęcia dla studentów zwolnionych z WF odbywają się w poniedziałek w godzinach 12:00 - 14:00 w sali 127. Pierwsze zajęcia 06.03.2017.
   Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Walaszkiewicz e-mail: a.walaszkiewicz@vistula.edu.pl
    
 4. Kierownik Studium WF i Sportu może przepisać zaliczenie z zajęć WF w innej uczelni:
  • ​​studentom studiów licencjackich - 2 semestry 
  • studentom studiów magisterskich  - 1 semestr, jeżeli na studiach licencjackich zaliczyli więcej niż 2 semestry WF-u
  • kierownik Studium WF i Sportu może zwolnić z zajęć studentów prezentujących wysoki poziom sportowy - potwierdzenie poziomu i ewentualna zgoda na początku semestru. 

Informacje dotyczące zajęć wychowania fizycznego - studia niestacjonarne - w roku akademickim 2016/2017 (semestr letni)
 

Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów I roku studiów licencjackich –  2 semestry (15 godzin w semestrze), studiów magisterskich  - 1 semestr (15 godzin w semestrze)

 

​​Formy zaliczenia –  do wyboru jedna z propozycji:

 1. ​​uczestnictwo w zajęciach na uczelni – soboty godz.8.00 - 9.55 lub 9.55 - 11.50 hala sportowa Vistuli (koszykówka, siatkówka, siłownia, nordic Walking
 2. treningi sekcji sportowych AZS Vistula – dni i godziny treningów znajdują się na tablicy informacyjnej przy hali sportowej
 3. uczestnictwo w dowolnych  zajęciach sportowo – rekreacyjnych poza uczelnią (minimum 15 godzin w semestrze)
 4. treningi w klubie sportowym.
 5. ukończenie zawodów lub imprezy sportowej wymagających systematycznego przygotowania (np. maraton, triathlon, bieg masowy)
 6. ukończenie kursu lub obozu (np. żeglarskiego, rowerowego, kajakowego)

Zajęcia (pkt. 3 – 6) powinny odbywać się w terminach

 • semestr zimowy 2016/17 – 24.09.2016 do 29.01.2017
 • semestr letni  2016/17  –    11.02.2017 do 25.06.2017
   

Skan zaświadczenia (DO POBRANIA) potwierdzający odbycie w/w zajęć (pkt.3-6) z podaniem nr  grupy i nr indeksu należy przesłać
w nieprzekraczalnych terminach:

 • za semestr zimowy 2016/17  - do dnia 05.02.2017
 • za semestr letni      2016/17  -  do dnia  02.07.2017

na adres:  a.waleszkiewicz@vistula.edu.pl

Zwolnienia lekarskie długotrwałe (semestralne lub roczne) Studenci posiadający zwolnienie lekarskie długotrwałe zobligowani są, (po przedstawieniu zwolnienia osobie prowadzącej), do zaliczenia wf, uczestnicząc w  zajęciach prowadzonych w innej formie.
Osoba prowadząca: dr Barbara Pędraszewska - Sołtys e-mail: bpedraszewska73@wp.pl
Terminy zajęć w semestrze zimowym 2016/17:

 • 26.02.2017; 12.03.2017; 26.03.2017; 09.04.2017; 30.04.2017; 14.05.2017 , sala 131 godz.18:00 - 20:00 

Kontakt

 

Kierownik Studium WF i Sportu

mgr Jerzy Szyszko 
czwartki godz. 14.00 - 15.00, pok. 64, k/hali sportowej

mgr Aleksandra Waleszkiewicz
wtorki godz. 13:00 – 14:00, pok. 65

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco