Akademia finansów i biznesu Vistula

jak aplikować?

   

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia I stopnia składa dokumenty

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu  + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego 

Kandydat na studia II stopnia składa dokumenty

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków:  Grafika)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan dyplomu licencjata
 • skan suplementu do dyplomu

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • dyplom licencjata +kserokopia
 • suplement do dyplomu + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni złożyć:

 • procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply - TUTAJ 
 • kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
 • zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
 • dołącza skan karty przebiegu studiów
 • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
 • informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia
   

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu  + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa maturalnego
 • skan tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego
 • skan paszportu
 • skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
 • skan Apostille lub legalizacja świadectwa maturalnego
 • skan ubezpieczenia na czas nauki 
 • skan dowodu osobistego
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego + kserokopia
 • paszport + kserokopia
 • kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
 • certyfikat językowy + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Najczęściej zadawane pytania !

Rekrutacja rozpoczyna się od 4 maja 2017 roku.

Rekrutacja trwa do 30.09.2017 r
Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest oczywiście rozpoczęcie roku akademickiego.

Dział Rekrutacji czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 -18:00
Piątek   9:00 - 17:00
Sobota

10:00 - 16:00 

 1. Wypełnienie formularza on-line 
 2. Dokonanie wpłaty rekrutacyjnej 
 3. Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji osobiście 
 4. Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia
 5. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
   

Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Dziale Rekrutacji osobiście  i dokonać wpłatę rekrutacyjną.
Dopiero wtedy wypisywana jest decyzja o przyjęciu na studia.

Tak, można wypełnić formularz zgłoszeniowy w Dziale Rekrutacji.

Proszę pamiętać , że do systemu należy załączyć skany dokumentów (warto je mieć zeskanowane na Pendrive lub na mailu)

Decyzję o przyjęciu na studia - jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty - otrzymuje się tego samego dnia, w którym składa się dokumenty. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu trwa nie dłużej niż godzinę.

Na terenie uczelni funkcjonuje wpłatomat, gdzie można dokonać płatności gotówką. 

Opłaty w EURO 
 ALIOR Bank  

 • PL 58 2490 0005 0000 4600 1686 2929 - EUR
   

Opłaty w PLN
 ALIOR Bank  

 • 49 2490 0005 0000 4520 8418 9996
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

Promocje nie łączą się. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią dla siebie. 

 1. Kserokopia świadectwa maturalnego
 2. Kopia dowodu osobistego
 3. 2 zdjęcia 
 4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy ze strony
 1. Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem
 2. Kopia dowodu osobistego
 3. 2 zdjęcia
 4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 5. Świadectwo maturalne + kserokopia

Zdjęcia powinny mieć rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm 

Proszę sprawdzić parametry zdjęcia w formacie jpg, czy zgadzają się z informacją zamieszczoną w systemie. 

Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni złożyć:

 • procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply -TUTAJ 
 • kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
 • zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
 • dołącza skan karty przebiegu studiów
 • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
 • informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

Rejestracja on-line na stronie -  TUTAJ

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan dowodu osobistego
 • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
 • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
 • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia
   

Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
 • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
 • dowód osobisty + kserokopia
 • 1 fotografia (35 x 45 mm - dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • umowa o studiowaniu (do pobrania) + zarządzenie o płatnościach 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia

Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło.

Jeżeli nadal nie możesz się zalogować poprosimy o kontakt z biurem rekrutacji

Tel. 48 22 45 72 400 ; rekrutacja@vistula.edu.pl

Podjęcie studiów bez matury jest nie możliwe. 

Legitymacje wydawane będą od 01 października w Dziekanacie Uczelni w pok. 108
Prosimy o wcześniejsze opłacenie legitymacji (17zł).
Opłatę można wnieść  najpóźniej w dniu odbioru legitymacji we wpłatomacie uczelnianym.

Po rozpoczęciu zajęć będzie można składać dokumenty o stypendia w pok. 117
I piętro.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie w poniższym linku

http://www.vistula.edu.pl/pol/page/student/stypendia

Uczelnia nie dysponuje akademikiem, jednakże w uczelni funkcjonuje biuro pośredniczące w znalezieniu zakwaterowania szczególnie dla studentów z zagranicy.
Kontakt do biura:

Olga Petranevskaia    
e-mail: o.petranevskaia@vistula.edu.pl
 

kontakt do działu rekrutacji 

telefon: 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter) 

Godziny pracy:

Poniedziałek - 10:00 - 18:00 
Wtorek - 10:00 - 18:00 
Środa - 10:00 - 18:00 
Czwartek - 10:00 - 18:00 
Piątek - 9:00 - 17:00
Sobota: 10:00 - 16:00

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco