Akademia finansów i biznesu Vistula

projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula aktywnie angażuje się w polskie życie naukowe, realizując projekty finansowane przez MNiSW, NCN. Prowadzi także projekty Unii Europejskiej, które uzyskały dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektów naukowych świadczy o potencjale badawczym uczelni, wysokiej jakości jej kadry naukowej, a także przekonaniu instytucji dotujących co do wartości poznawczej projektów badawczych, na które przekazuje publiczne środki.

Wśród projektów realizowanych w AFIB Vistula można wymienić:

Projekty realizowane

Akademia Kształcenia Językowego Vistula 
Działanie: 
POKL 9.6.2
Nr umowy: 
POKL.09.06.02-14-097/14-00
Termin realizacji projektu: 08.2014 - 06.2016
Instytucja/ adresat wniosku: MJWPU

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Biuro Karier – programowanie rozwoju zawodowego studentów AFIBV”, nr projektu: POWR.03.01.00-00-B166/15

Projekty zrealizowane

Informatyka szansą dla Ciebie

DziałaniePOKL 4.1.2
Nr umowy: POKL.04.01.02-00-204/12-00
Termin realizacji projektu: 07.2012- 09.2015
Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

Projekt miał na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na studiach na kierunku informatyka w AFiBV.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • program stypendialny dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • szkolenia np. z prowadzenia małej firmy,
 • specjalistyczne kursy z języka angielskiego,
 • program staży,
 • wykłady prowadzone przez dydaktyków z zagranicy, 
 • wyjazdy studyjne dla najlepszych studentów. 

Zielone budownictwo na Mazowszu
Działanie POKL 2.1.1
Nr umowy: POKL.02.01.01-00-183/12
Termin realizacji projektu: 02.2014 - 09.2015 

Instytucja/ adresat wniosku: PARP

Innowacyjna i Sprawna Administracja źródłem sukcesów w gospodarce opartej na wiedzy 
Działanie: POKL 5.2.1 
Nr umowy: POK 05.02.01-00-032/11-01
Termin realizacji projektu: 07.2012 - 06.2015

Instytucja/ adresat wniosku: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

E-Green Jobs, Coordinator Techim Ltd. Poland 
Nr umowy: PL1-LEO005-37623
Termin realizacji projektu: 10.2013 - 09.2015 

Instytucja/ adresat wniosku: Leonardo da Vinci/Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Projekt e-Green Jobs (Projekt eGREEN JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623) służył upowszechnianiu wiedzy i kompetencji dotyczący zielonych miejsc pracy. Do jego realizacji stworzono konsorcjum instytucji i przedsiębiorstw z kilku krajów w tym dwa z Polski, którego celem był transfer wiedzy dotyczącej podnoszenia kompetencji pracowników w zielonej gospodarce i tworzenia zielonych miejsc pracy. Pod pojęciem „zielonych miejsc pracy” kryją się takie miejsca pracy, które mają pozytywny pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. 
Więcej o projekcie TUTAJ 
Raport potrzeb szkoleniowych TUTAJ
Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO  TUTAJ

Llink do strony projektu http://www.egreenjobs.eu
Inne informacje:  http://flexilab.eu/root/web/livingweb.nsf/do?open&lang=en&page=pilot-studio&site=default

Młodzi z doświadczeniem
Działanie POKL 4.1.1
Nr umowy: POKL.04.01.01-00-115/14-00
Termin realizacji projektu: 02.2015 - 09.2015 

Projekt Młodzi z doświadczeniem był realizowany w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. i był współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” oferowaliśmy 80 płatnych staży w terminie maj-wrzesień 2015 roku. Każdy staż trwał 250 godzin.

Każdy uczestnik projektu brał udział w działaniach rozwojowych takich jak:

 1. Test kompetencji Gallupa – pozwalający określić 5 najmocniejszych kompetencji, umiejętności studenta.
 2.  Warsztaty kompetencji prowadzone zarówno w języku polskim i angielskim:
 1. Efektywna komunikacja interpersonalna
 2. Praca zespołowa i budowanie zespołów
 3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 4. Przedsiębiorczość, jako suma motywacji i kreatywności.

     3. Mentoring - rozwój osobisty i zawodowy studentów.

Działanie: POKL 4.1.1
Nr umowy: POKL-04.01.01-00-363/10-00
Termin realizacji projektu: 11.2010 - 11.2013 
Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

Działanie: POKL 4.1.1
Nr umowy: POKL-04.01.01-00-008/11-01
Termin realizacji projektu: 11.2012 - 11.2014
Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

Celem projektu było podnoszenie jakości kształcenia w AFiBV przez doskonalenie oferty edukacyjnej, monitoring procesu kształcenia, skuteczne zarządzanie jakością procesów badawczych czy własnością intelektualną, a także optymalizację współpracy z biznesem. 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco