Akademia finansów i biznesu Vistula

KODEKS ETYKI 

Kodeks etyki AFiBV
(wprowadzony uchwałą Senatu Uczelni z dnia 20 grudnia 2016 r.)

  1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest wspólnotą pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych, władz uczelni oraz jej studentów. Wszyscy członkowie wspólnoty tworzą społeczność akademicką. W codziennej pracy, wypełniając powierzone im obowiązki, odnoszą się do siebie z szacunkiem, życzliwością i zrozumieniem.
  2. Naczelną wartością wszystkich członków wspólnoty jest rzetelność akademicka, rozumiana jako obowiązek dążenia do prawdy naukowej, przestrzeganie zasad sprawiedliwości i legalizmu. Postępowanie członków wspólnoty buduje zaufanie, wzajemne poważanie i skłania do przyjmowania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
  3. W swoim postępowaniu każdy członek społeczności kieruje się intelektualną i osobistą uczciwością; chroni sprawiedliwe normy, praktyki i procedury w Uczelni; przestrzega obowiązujących norm prawnych związanych z prowadzeniem badań i publikacją wyników, w szczególności prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej osób trzecich, zasad i warunków regulujących dostęp do zasobów badawczych.
    Cały dokument do pobrania TUTAJ 
logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco